Diferència entre meteorologia i climatologia; temps i clima

Masses d'aire que afecten la península Ibèrica

És el mateix sequera que aridesa?

El clima mediterrani i el clima temperat oceànic

Què és l’efecte föhn. Com es produeix

La neu

Òptim pluviomètric altitudinal

Rarefacció de l’aire pel que fa al vapor d’aigua

Límit sec

Un exemple d’òptim pluviomètric combinat d’altitud i distància al mar: Santa Fe del Montseny

Macroclima, mesoclima i microclima

L’aridesa a Espanya

Dues teleconnexions per a Europa: l’oscil·lació de l’Atlàntic nord i l’oscil·lació de la Mediterrània occidental

La vall del Vinalopó i el clima mediterrani àrid del sud-est de la península Ibèrica

Què són els indicadors bioclimàtics. Alguns exemples

L’Alt Coserans (Arieja): estimació d’un possible òptim pluviomètric altitudinal

El vent a Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra)

Què és un procés adiabàtic. Expansió i compressió adiabàtiques

Punt de rosada i punt de condensació

Algunes particularitats de l’efecte föhn

Tipus de mesura utilitzat per indicar la precipitació

Calor sensible i calor latent

Els tres tipus de precipitació: ciclònica, convectiva i orogràfica

Singularitats climatològiques de la província de Cadis: el màxim pluviomètric de Grazalema

Els factors del clima d’Andorra (document definitiu)

Els factors del clima d’Andorra

Índexs que expressen la humitat de l’aire

Inestabilitat condicional i inestabilitat convectiva

La boira. Els seus tipus

Factors que intervenen en l’evapotranspiració potencial

Accepcions del terme insolació

Radiació solar directa i radiació solar difusa

Com es formen les gotes de pluja. Dues causes

Factors d’estabilitat i d’inestabilitat atmosfèriques tenint en compte diferències de temperatura entre les capes altes i les capes baixes

Com elaborar un calendari climàtic o calendari del pagès a partir de dades de temperatura i de precipitació

La font de vapor d'aigua que alimenta les precipitacions. Algunes reflexions breus

Com influeixen els factors climàtics en la vegetació de l'alta muntanya

Circumstàncies meteorològiques que poden provocar riuades i inundacions de tipus fluvial a la cara sud del Pirineu

El paper dels incendis del Berguedà i del Bages el juliol de 1994 en l'assoliment de temperatures màximes extremes a Andorra

La formació de nuvolositat d'estancament a la cara nord dels Alps i dels Pirineus

Mecanismes de formació dels núvols

Criteris per classificar els núvols

La descripció dels deu gèneres de núvols

Les espècies i les varietats nuvoloses i altres tipus de nuvolositat

L'escala de Beaufort (mesura de la força del vent)

Apunts i previsió amb el mapa d’alçada

Què és un front. Evolució frontal i tipus de fronts (document definitiu)

Què és un front. Evolució frontal i tipus de fronts

Els tipus de tempesta que afecten els Pirineus

Les precipitacions a l'alta muntanya i les dificultats de determinar-hi la localització dels òptims pluviomètrics altitudinals

Ressenya del llibre Apaga la luz. El libro sobre el cambio climático, de Javier Martín Vide i José Luis Gallego

El Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra

La pressió atmosfèrica i el vent

És prou vàlid l’adjectiu de “mediterrani” en una definició genèrica del clima del Pirineu andorrà?

Una divisió climàtica de la conca del Valira (extensió del document És prou vàlid l’adjectiu de “mediterrani” en una definició genèrica del clima del Pirineu andorrà?)

Anàlisi de les precipitacions estivals entre Escaldes-central i Ransol (Pirineu andorrà)

Persistència dels dies amb precipitació i sense a Ransol

La importància dels boscos pluriestratificats

La irregularitat de la precipitació diària al Pirineu andorrà

La vall de l’Aude (Pirineus orientals francesos): estimació d’un possible òptim pluviomètric altitudinal

Exposició d’alguns aspectes concrets de la precipitació de la vall del Garbet (meitat oest dels Pirineus de l’Arieja) corroborats a partir d’una correspondència amb Météo Tarbes

La humitat relativa de l’aire al Pirineu andorrà. Alguns apunts breus sobre la seva influència en el paisatge

Algunes característiques de la intensitat pluviomètrica al Pirineu andorrà durant les tempestes d’estiu i llur comparació amb sectors d’influència marítima

Les comunitats climàciques com a expressió d’elements del medi natural predeterminats pel clima. Alguns exemples per al cas del Principat d’Andorra

Condicions que afavoreixen l’evapotranspiració potencial al Pirineu andorrà i condicions que la hi mitiguen

La predicció del temps atmosfèric a partir dels senyals que emet la naturalesa. Alguns
exemples pràctics (document definitiu)

La predicció del temps atmosfèric a partir dels senyals que emet la naturalesa. Alguns
exemples pràctics

Recapitulació d’alguns dels aspectes més importants del clima del Pirineu andorrà exposats en aquest web

Peculiaritats de la continentalitat tèrmica a la conca andorrana del Valira

Visions de paisatges i de climes pirinencs, a vegades molt contrastats, a partir d’un recorregut breu per contrades properes a Andorra

Coneixem quin és el lloc més plujós de la península Ibèrica? I quin n’és el més sec? (document actualitzat)

La distribució espacial de certs tipus de prats alpins al Pirineu andorrà, és sensible al canvi climàtic i a l’escalfament global? Exposició d’algunes idees sobre el tema a partir d’una breu correspondència mantinguda amb investigadors del CENMA

Resum i conclusions més destacades de l’estudi de Joan Estrada intitulat “Aplicació del coeficient de correlació a l’anàlisi de la connexió dels valors de precipitació mensual del Pirineu andorrà amb els de diferents sectors del territori espanyol i del sud de França” (any 2006)

La fruïció pel temps meteorològic i pel clima

Algunes precisions tècniques sobre el que s’ha dit en aquest web referent als factors climàtics que propicien l’existència de fagedes al vessant nord dels Pirineus

Alguns apunts sobre la nuvolositat d’estancament que pot afectar el Pirineu andorrà

La sequera que afectà el Cantàbric i la cara nord del Pirineu durant el període 1989-1991: visions meteorològiques contraposades a partir d’una sortida pel Pirineu francès (document definitiu)

La sequera que afectà el Cantàbric i la cara nord del Pirineu durant el període 1989-1991: visions meteorològiques contraposades a partir d’una sortida pel Pirineu francès

Exposició d’aspectes sobre el canvi climàtic a Andorra, amb algunes visions i enfocaments fets des del prisma de la percepció personal viscuda (document definitiu)

Exposició d’aspectes sobre el canvi climàtic a Andorra, amb algunes visions i enfocaments fets des del prisma de la percepció personal viscuda

Rouredes d’Andorra. Apunts i visions

Una visió personal de la gota freda que afecta el sud-est de la península Ibèrica

Catalunya, un autèntic mosaic de climes locals. I una consideració d’Andorra dins l’àmbit climàtic català

Per referir-nos a onades de fred severes a Andorra, podem parlar sempre d’onada de fred siberiana?

La significació de les pregàries pro pluviam analitzada des de la perspectiva dels nostres dies

El clima de la conca andorrana del Valira, en una classificació senzilla per al públic i els escolars, com el catalogaríem, de marítim, de submarítim, de subcontinental o de continental

Una característica molt important del clima mediterrani: la gran irregularitat espacial i temporal de la precipitació. L’exemple de l’Espanya mediterrània

Els boscos climàcics, organismes vivents?

El temporal Gloria. Alguns apunts breus de la seva incidència al Pirineu andorrà

Diferències principals entre la solana i l’obaga de les valls andorranes del Valira pel que fa a les característiques que hi presenta la zonació altitudinal de la vegetació (document actualitzat)

Tendències de la precipitació anual i estacional a Andorra en el darrer trentenni (1991-2020)

La Covid, una situació excepcional en la història de la humanitat?

La Petita edat de gel i alguns fets històrics que guarden la seva empremta

Les glaceres d’alvèol de la cara nord de la serra d’Enclar (Pirineu andorrà) interpretades en el context de la Petita edat de gel

El màxim andorrà de precipitació i la seva possible localització (document actualitzat amb noves dades)

L’esquema habitual de la circulació dels sistemes depressionaris, preferentment atlàntics, sobre el Pirineu andorrà

Comparació entre les valls del Valira del Nord i del Valira d’Orient pel que fa a l’eficàcia de les brises de vall en la possibilitat de desenvolupament d’inestabilitat i de precipitacions

La subcontinentalitat climàtica dominant de la conca andorrana del Valira (document actualitzat)

Anècdotes i situacions curioses viscudes pels climatòlegs Mariano Barriendos i Javier Martín Vide amb els seus col·legues europeus

Els padrins ja ho deien: el mal temps ve a Andorra sobretot pel sud (document actualitzat)

Les inundacions a Andorra (document actualitzat)

Les inundacions a Andorra

Particularitats de l’acció del vent a Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra)

Més dades sobre la humitat relativa de l’aire al Pirineu andorrà: comparació dels sectors de més altitud amb els fons de vall (document actualitzat)

Dues anomalies pluviomètriques de la sèrie històrica de la central de FEDA

La calitja a casa nostra

El clima d’Andorra, una cruïlla entre l’Atlàntic i la Mediterrània occidental

Evolució de la intensitat pluviomètrica estival a Andorra

La tardor

Desembre

La precipitació, un element climàtic cada cop més important

La primavera andorrana

Sobre els ábregos o llovedores

El temps atmosfèric a través de la música

Tipologia de sequeres i d’episodis de precipitació copiosa

2023: un juny pluviomètricament excepcional a Andorra

2023: un agost termomètricament cridaner

El lloc més regat i el més sec dels Països Catalans

Tendències de la precipitació anual i estacional a Andorra en el trentenni 1994-2023

Aprèn i encisa’t amb la climatologia històrica