Accepcions del terme insolació


El terme insolació té, en meteorologia i en climatologia, dues accepcions. D’una banda, la insolació és el nombre d’hores que el Sol il·lumina un determinat lloc de la superfície terrestre, o, amb més exactitud, el nombre d’hores que l’il·lumina directament, és a dir, lluint sobre l’horitzó. De l’altra, fa referència a la radiació solar que ens arriba, o radiació solar incident. Aquesta radiació pot ser expressada en watts per metre quadrat (W/m2).