ÉS EL MATEIX SEQUERA QUE ARIDESA?

 

Joan Estrada Mateu
Geògraf i climatòleg

 La resposta és: només en part. La sequera és un concepte meteorològic i alhora climàtic. Quan hi ha puntualment en una àrea determinada una escassetat pluviomètrica i hídrica, el concepte de sequera té una dimensió estrictament meteorològica (la sequera se circumscriu a un període molt puntual). Quan una regió és afectada d’una manera molt freqüent per manca hídrica, la noció de sequera cobra un sentit no solament meteorològic, sinó un sentit climàtic (sequeres sovintejades i reiterades poden definir, en una àrea, condicions climàtiques de dèficit hídric permanent o habitual).

L’aridesa relacionada amb una insuficiència de les precipitacions és un concepte estrictament climàtic. Fa al·lusió precisament a un dèficit hídric permanent o habitual. L’aridesa climàtica es defineix per una diferència negativa entre la precipitació i l’evapotranspiració potencial. Per evapotranspiració potencial cal entendre la màxima pèrdua teòrica d’aigua en el medi per evaporació directa i transpiració de les plantes, és a dir, la pèrdua hídrica en el supòsit que puguem subministrar a una coberta vegetal tota l’aigua que necessita en tot moment a fi d’assegurar el seu desenvolupament. L’evapotranspiració potencial és màxima en els deserts càlids i mínima a les latituds altes.