Límit sec


límit sec  Anomenat també límit àrid, representa l’altitud per sobre de la qual, en el vessant d’una muntanya, la precipitació comença a disminuir fortament i la vegetació esdevé més escadussera i amb unes dimensions més reduïdes, de manera que desapareixen els arbres. En altres muntanyes, com en el cas del Principat d’Andorra, hi ha un límit fred que representa l’altitud més enllà de la qual el desenvolupament de les espècies arbòries es veu impossibilitat per temperatures massa baixes.