Punt de rosada i punt de condensació

 

Hom els pot confondre, però el punt de rosada i el punt de condensació no representen el mateix. El punt de rosada és la temperatura a la qual l’aire se satura d’humitat per refredament quan la pressió es manté constant. Representa per tant un refredament in situ, a una alçada determinada, com succeeix, per exemple, en el cas de la mateixa rosada o de les boires de radiació per refredament nocturn del sòl, dos fenòmens que es donen amb una atmosfera estable sense moviments verticals apreciables de l’aire, almenys pel que fa a les capes més baixes.

El punt de condensació és la temperatura de saturació en el decurs d’un procés d’expansió adiabàtica, és a dir, a pressió variable. El punt de condensació és més fred que el punt de rosada. De fet, la pressió de vapor de saturació d’una partícula d’aire humit, i per tant la seva temperatura de saturació, descendeixen durant una expansió adiabàtica (THILLET, 1997).

 

Bibliografia

· THILLET, J.J. (1997). La météo de montagne. Les guides du Club Alpin Français; Éditions du Seuil.