UNA DIVISIÓ CLIMÀTICA DE LA CONCA DEL VALIRA (EXTENSIÓ DEL DOCUMENT ÉS PROU VÀLID L’ADJECTIU DE “MEDITERRANI” EN UNA DEFINICIÓ GENÈRICA DEL CLIMA DEL PIRINEU ANDORRÀ?)

 

Joan Estrada Mateu
Geògraf i climatòleg

 


En el text de l’apartat Sabíeu que...? Algunes qüestions de meteorologia i climatologia, del web www.pirineuandorra.net intitulat És prou vàlid l’adjectiu de “mediterrani” en una definició genèrica del clima del Pirineu andorrà?, hem acabat definint el clima de les valls del Valira amb l’apel·latiu de clima d’alta muntanya submediterrani subcontinental.

Aquesta definició ens resulta prou representativa de les condicions climàtiques dominants d’un país petit com Andorra, de tan sols 468 km2. Però si augmentem l’escala dels detalls en la nostra percepció de l’estructura climàtica d’Andorra; concretament, si ens atenem a factors bàsics com, per exemple, les diferències d’exposició als vents o el fort gradient altitudinal que caracteritza el país i que es tradueix en un mosaic molt important de temperatures, de forma immediata se’ns ofereix la possibilitat de dividir el clima de la conca del Valira en tres categories principals, que són:

a) la del clima de muntanya mitjana submediterrani subcontinental, que comprendria els sectors de la conca del Valira que no superen els 1.300-1.500 metres d’altitud;

b) la del clima d’alta muntanya submediterrani, que abastaria una part majoritària dels territoris de la conca del Valira per sobre dels 1.300-1.500 m; i

c) la del clima d’alta muntanya submediterrani de transició, que correspondria al vorell muntanyós que limita al nord amb França i a l’est amb la capçalera de l’Arieja, per al qual, en parlar de clima de transició, ho fem entenent que es tracta d’una transició cap al clima d’alta muntanya oceànic, ja que constitueix una franja limítrofa amb el vessant atlàntic.

En formular aquesta divisió climàtica de les terres de la conca del Valira, ens mantenim en la reafirmació de la submediterraneïtat dominant del clima d’aquest àmbit geogràfic (i es justifica, per tant, l’adjectiu de “submediterrani” dins d’aquests apel·latius acabats d’esmentar). Per contra, defugim la idea de “mediterrani” com a possible atribut d’una denominació genèrica del clima andorrà, tal com hem fet i argumentat en el document És prou vàlid l’adjectiu de “mediterrani” en una definició genèrica del clima del Pirineu andorrà? (vegi’s, per a més informació, aquest document a l’apartat Sabíeu que...? Algunes qüestions de meteorologia i climatologia, del web www.pirineuandorra.net).

Nota final: l’atribució de l’altre gran qualificatiu, el de “subcontinental”, que atorguem al clima de bona part de les valls del Valira la trobareu també àmpliament argumentada en el document suara esmentat.