Valors meteorològics andorrans

 

Introducció


La pàgina web en la qual us trobeu ara consisteix en un banc de dades meteorològiques del Principat d'Andorra. Les fonts d'aquestes dades són: FEDA; conselleries i ministeris andorrans (Agricultura, Comerç i Indústria; Finances, Comerç i Indústria; Economia); Salvador Llobet i Reverter (obra "El medi i la vida a Andorra") i elaboració de Joan Estrada Mateu.

El nostre banc de dades es divideix en tres grans blocs: les sèries termomètriques, les sèries pluviomètriques i les sèries nivomètriques.

Les sèries termomètriques, que subministren informació de les estacions meteorològiques d'Escaldes-central hidroelèctrica, Engolasters i Ransol, consten dels paràmetres següents:

 1. Mitjanes anuals i mensuals de temperatura del trentenni 1977-2006. Aquest apartat inclou, concretament, temperatures mitjanes, temperatures mitjanes de màximes i temperatures mitjanes de mínimes. Les temperatures són expressades en graus centígrads.
 1. Nombre de dies de glaçada, del període 1977-2006. S'entén per dia de glaçada aquell dia en què la temperatura baixa fins als 0ºC o per dessota dels 0ºC.
 1. Temperatures màximes i mínimes mensuals, expressades en graus centígrads i també del període 1977-2006.
 1. La sèrie termomètrica anual de Ransol del període 1951-2008.

Les sèries pluviomètriques comprenen els paràmetres següents:

 1. Els totals anuals i mensuals de precipitació, expressats en mil·límetres, del període 1974-2003 per a Escaldes i Engolasters i del període 1974-2006 per a Ransol.
 1. El nombre anual i mensual de dies de precipitació igual o superior a 0,1 mm, del període 1974-2003 per a Escaldes i Engolasters i del període 1974-2006 per a Ransol.
 1. Les sèries pluviomètriques anuals d'Escaldes-central hidroelèctrica i Ransol, del període 1929-2003 per a Escaldes i del període 1935-2008 per a Ransol.
 1. Les sèries pluviomètriques estivals (del trimestre juny-juliol-agost) d'Escaldes-central hidroelèctrica i Ransol, del període 1929-2003 per a Escaldes i del període 1935-2008 per a Ransol.
 1. Les precipitacions màximes en 24 hores registrades cada any en el període 1974-2003 a Escaldes i Engolasters i en el període 1974-2006 a Ransol.

Les sèries nivomètriques, que aporten informació de Ransol, així com dels observatoris nivometeorològics de Grau Roig i Soldeu, emplaçats en estacions d'esports d'hivern, inclouen quatre paràmetres:

 1. Els gruixos mitjans de neu, indicats en centímetres i agrupats per quinzenes de mes de la temporada hivernal, de la segona quinzena de desembre a la primera quinzena d'abril, del període de setanta-un anys que va de la temporada 1934-1935 a la temporada 2004-2005 a Ransol, del període bàsic 1985-2005 a Grau Roig i del decenni 1996-2005 a Soldeu.
 1. Els gruixos màxims i els gruixos mínims de la neu, indicats també en centímetres, del trentenni 1976-2005 a Ransol, del període bàsic 1985-2005 a Grau Roig i del decenni 1996-2005 a Soldeu.
 1. L'alçada total de neu nova (en cm) a Ransol per a cadascuna de les temporades que van de la segona quinzena de novembre a la primera quinzena d'abril en el període 1935-2007. Hem establert aquest paràmetre a partir del sumatori de les variacions que experimenta el gruix de la capa de neu en aquells dies en què s’observa un increment dels gruixos (resultat principalment de nevades) respecte al dia anterior. Veiem més detingudament amb un exemple com s’aplica aquest criteri: imaginem un 16 de novembre en què a les 08h00 no hi ha hagut neu acumulada damunt el sòl (gruix de 0 cm). Considerem, en tot cas, un segon supòsit com seria que el dia 15 de novembre d’una temporada determinada s’han mesurat, sempre a les 08h00, 10 cm de neu sobre el sòl, i que el dia 16 de novembre següent el gruix de neu sobre el sòl ha baixat a 5 cm. Per tant, com que no hi ha hagut increment dels gruixos entre els dies 15 i 16, tampoc no es comptabilitza el dia 16 cap aportació de neu nova. Però retornem al primer cas, en què el dia 16 de novembre no s’ha mesurat cap gruix de neu. Suposem, ara, que el dia següent, el 17 de novembre, ha nevat i s’ha pogut mesurar una capa de neu damunt el sòl de 16 cm. Per tant, es comptabilitzen 16 cm de neu nova. El tercer dia, el 18, el gruix de neu a les 08h00 no ha variat, continua sent de 16 cm. I el dia 19 el gruix mesurat ha baixat a 13 cm. Per tant, ni el dia 18 ni el 19 hi ha hagut aportació de neu nova. El dia següent, però, el 20, s’ha mesurat una capa de neu de 24 cm. Per tant, hi ha hagut una aportació de neu nova, en concret d’11 cm (24-13 = 11), que s’haurà de sumar als 16 cm de neu dipositada com a nova anteriorment, i tot això farà un gruix acumulat de neu nova de 27 cm (16+11 = 27). Imaginem ara que el dia 21 de novembre es mesura una capa de neu damunt el sòl de 29 cm. Per tant, es produeix una aportació de neu nova de 5 cm (29-24 = 5), que s’hauran de sumar als 27 cm anteriors, i tot això farà un gruix acumulat de neu nova des que va iniciar-se la segona quinzena de novembre de 32 cm (27+5 = 32). Aquest procediment en què anem acumulant, mitjançant sumatoris, neu nova dipositada a les 08h00 dels dies que s’escau es prolongarà fins al 15 d’abril de la temporada, de manera que al final s’obtindrà el gruix total acumulat de neu nova de la temporada que va de la segona quinzena de novembre a la primera quinzena d’abril.

Per visualitzar les diferents dades corresponents a qualsevol de les sèries suara esmentades, només cal que us mogueu pel menú de l'esquerra. Per exemple, per visualitzar les diferents taules del fitxer "nombre de dies de glaçada".


 1. Localització de les estacions meteorològiques d’Escaldes, Engolasters i Ransol

Altituds i coordenades de latitud i longitud:

· Escaldes-central:
Altitud: 1.140 metres
Latitud: 42º 31′ nord
Longitud: 001º 32′ est
   
· Engolasters:
Altitud: 1.640 metres
Latitud: 42º 31′ nord
Longitud: 001º 34′ est
   
· Ransol:
Altitud: 1.640 metres
Latitud: 42º 34′ nord
Longitud: 001º 39′ est

Emplaçament dins Andorra:

Escaldes-central: fons de vall de la meitat meridional d’Andorra.

Engolasters: replà de vessant intermedi de la meitat meridional d’Andorra.

Ransol: fons de vall del terç septentrional d’Andorra.

Per interpretar millor els valors termomètrics, cal potser tenir en compte els dominis fitogeogràfics dins els quals s’inclouen aquestes estacions:

· Escaldes-central: domini del bosc caducifoli montà medioeuropeu i del bosc de ribera, però sense faig (Fagus sylvatica) ni l’espècie de roure més humida que hom pot trobar a Europa: el roure pènol (Quercus robur).

· Engolasters: domini del bosc altimontà mesòfil de pi roig (Pinus sylvestris).

· Ransol: domini del bosc subalpí de pi negre (Pinus uncinata) amb avet (Abies alba).


 2. Localització dels observatoris nivometeorològics de Grau Roig i Soldeu

Altituds i coordenades de latitud i longitud:

·Grau Roig :
Altitud: 2.120 metres
Latitud: 42º 32′ nord
Longitud: 001º 42′ est
   
· Soldeu:
Altitud: 2.250 metres
Latitud: 42º 34′ nord
Longitud: 001º 40′ est

Emplaçament dins Andorra:

Els observatoris nivometeorològics de Grau Roig i Soldeu es localitzen a la conca alta del Valira d'Orient (sectors de capçalera de la vall oriental de la conca alta i mitjana del sistema hidrogràfic del Valira). L'altra gran vall de la conca alta del sistema hidrogràfic del Valira és la vall del Valira del Nord, que drena les terres de la porció nord-occidental d'Andorra (parròquia d'Ordino i gran part de la parròquia de la Massana principalment) i de la qual no aportem, en aquesta web, valors meteorològics.

 

© Pàgina web elaborada per Joan Estrada Mateu, 30 de setembre de 2007

Nota